Tandvullingen

Indien er bij de controle gaatjes of cariës wordt ontdekt kan dit behandeld worden met een vulling. Ook zwaar beschadigde tanden  kunnen hersteld worden. Meestal wordt hiervoor duurzaam composiet gekozen. Ook oudere amalgaamvullingen kunnen vervangen worden door composietvullingen.
Wij gebruiken steeds hoog esthetische composieten.